Fotos: Iztok Zupan

23.11.2019

MUFUKU
Weibern

WILDER FISCH
Thomas Scharrenbroich (visuals)
Georg Janker (bass, modulenzfrequen.)
Julius Winter (e-git)
Uli Winter (vc)
Fredi Pröll (dr)


 


02.04.2020

KunstbeTrieb Wien        Import Währung 2020

JUF - Winter/Winter/Pröll

Julius Winter (e-git)
Uli Winter (vc)
Fredi Pröll (dr)


01.05.2020

Ulrichsberger Kaleidophon 2020

PARASKEVOPOULOS/WINTER/PRÖLL

Villy Paraskevopoulos (p)
Uli Winter (vc)
Fredi Pröll (dr)